اخبار مجمع

بقیه الله

برگزاری جلسه شورای هیئت امنا کانون

در تاریخ 27/7/98 جلسه هیئت امنا کانون در شعبه بقیه الله برگزار گشته و تصمیم گیری های آتی کانون در جریان کار قرار گرفت.

معاونت آموزش

تدوین کتب آموزشی احکام

کتب آموزشی احکام در سال جدید همگی ویرایش و مجدد چاپ گردید و مشکلات مربوط به آن ها بر طرف شد.

معاونت اجتماعی

جمع نیاز های بخش انفاق شعب

پس از براودر ها و برسسی نیاز های شعب و جلسات مختلف با مسئولین جذب شعب بنا شد که نیاز ها تحت یک لیست به …

معرفی فعالیت ها

این یک برچسب است

تصویر آکاردئون یک

لورم ایپسوم متن ساختگی …
این یک برچسب است

تصویر آکاردئون دوم

لورم ایپسوم متن ساختگی …
این یک برچسب است

تصویر آکاردئون سوم

لورم ایپسوم متن ساختگی …
این یک برچسب است

تصویر آکاردئون چهار

لورم ایپسوم متن ساختگی …
این یک برچسب است

تصویر آکاردئون چهار

لورم ایپسوم متن ساختگی …

پیام مجمع

فرم های مجمع

آموزشگاه مجازی

فهرست