آخرین خبرهای مجمع

اخبار مجمع
جلسه هيئت مديره براي بررسي طرح نامه و چارت تشكيلالتي
اخبار مجمع
جلسه هيئت مديره براي بررسي شعب و كانون ها
اخبار مجمع
پشت صحنه ضبط برنامه فرزندان مجاهد حاج قاسم