دفتر مرکزی مجمع روی نقشه

تماس با مجمع

 • دفتر مرکزی مجمع
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه بقیة‌الله (عجل الله) تهران
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه امام هادی (علیه السلام) تهران
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون امام علی (علیه السلام) تهران
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه امام حسین (علیه السلام) شیراز
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون اهل البیت (علیهم السلام) قم
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه المهدی (عجل الله) کرمان
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه المهدی (عجل الله) باغین
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه الزهرا (سلام الله) نائین
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه فاطمیه (سلام الله) صفاشهر
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه فاطمه الزهرا (سلام الله) خرامه
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • شعبه امام حسن (علیه السلام) مزایجان
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون امام جواد (علیه السلام) لاله زار
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون رباط
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون اندوهجرد
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون علمدار
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com
 • کانون برازجان
 • نشانی: تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به فاطمی، پلاک 361، طبقه سوم.
 • شماره تماس: 66568321-021 | 66568277-021
 • ایمیل: info@majmamohebin.com