تحویل مدیریتی طرح تربیت محور دفتر تبلیغات اسلامی به کانون کریمه و ارائه مشاوره تخصصی به حوزه علیمه تخصصی امام موسی کاظم علیه السلام آیت الله مکارم شیرازی در راستای برنامه های تربیتی ویژه خانواده های طلاب

مجموعه های ذکر شده جهت هم افزایی و رشد رویکرد تربیتی خود با کانون کریمه اهل بیت شروع به همکاری نموده و تا به حال دوره های مختلفی در این...

ادامه مطلب

برگزاری آزمون جذب و تکمیل ظرفیت در بخش خواهران و برادران با پذیرش پنج گروه جدید

در اردیبهشت  و خرداد ماه به همت بخش خواهران و برادران پنج گروه جدید پس از برگزاری آزمون جذب در کانون پذیرش شدند. آزمون های  برگزار ش...

ادامه مطلب