معاون اجتماعی

این معاونت با رویکرد رفع مشکلات اجتماعی مجموعه و در دو حوزه ی ترویج فرهنگ قرض الحسنه و انفاق بین اعضا و جامعه ی مورد هدف مجمع فعالیت می نماید . رفع گوشه‌ای از مشکلات،اقتصادی،اشتغال، درمان،ازدواج، همچنین تلاش در راه محرومیت زدایی از اهم فعالیتهای این معاونت به شمار می‌آید.