شعبه امام حسن مجتبي (ع) مزايجان, شعبه امام حسين (ع) شیراز

برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل در مسجد حضرت ابوالفضل(ع)محله سرچشمه توسط مجمع اسلامی محبین اهل البیت(ع)شعبه امام حسن مجتبی(ع)

ّبرگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل در مسجد حضرت ابوالفضل(ع)محله سرچشمه توسط مجمع اسلامی محبین اهل البیت(ع)شعبه امام حسن مجتبی(ع)

 

این مراسم دعا به صورت چرخشی در سطح شهر مزایجان برگزار می شود که پنج شنبه این هفته(۹ آذر ماه) توسط مجمع اسلامی محبین اهل البیت (ع) شعبه امام حسن مجتبی(ع)در مسجد حضرت ابوالفضل(ع)شهر مزایجان برگزار شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید