بازدید دوره ای مدیر عامل محترم ومعاونین مجمع محبین اسلامی اهل بیت علیه السلام از شعبه امام هادی علیه السلام

بازدید مدیر عامل ومعاونین محترم مجمع محبین اسلامی اهل بیت با تمامی اعضای شعبه امام هادی علیه‌السلام و برگزاری جلسه شورای  با تمام مسئول...

ادامه مطلب